Keuringen rijbewijs

Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 75 jaar  en ouder met rijbewijs B worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Voor leden van de ouderenbonden (bijvoorbeeld ANBO) hanteren wij een speciaal tarief.

Verder kunnen ook mensen met een handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen.

Onderdelen van de medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:

  • of de armen en benen goed functioneren;
  • wat de bloeddruk is;
  • of iemand voldoende gezichtsvermogen heeft;
  • of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

Een arts verricht de keuring. Soms wordt op advies van de arts een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven.

Medische keuring van senioren

Vanaf 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd verhoogd naar 75 jaar.

Dit betekent voor bestuurders:

  • Jonger dan 60 jaar. Wordt het rijbewijs verlengd nog voor het 60ste levensjaar dan is het rijbewijs 10 jaar geldig en hoeft niet gekeurd te worden.
  • Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. De medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaadag of daarna.
  • 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen.

Rijbewijs met handicap of beperking

Mensen met een handicap of beperking kunnen hun rijgeschiktheid bij het CBR laten toetsen. Zo kan het zijn dat u al een rijbewijs heeft, maar door bijvoorbeeld ziekte twijfelt aan uw rijgeschiktheid. In dat geval kunt u een beoordeling van de rijgeschiktheid bij het CBR aanvragen.

Medische keuring voor beroepschauffeurs

Bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten een medische keuring ondergaan als ze een rijbewijs voor de eerste keer aanvragen en bij elke verlenging. Een rijbewijs voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs is 10 jaar geldig, als het voor 19 januari 2013 is afgegeven. Rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) afgegeven op of na 19 januari 2013, zijn 5 jaar geldig.

Tijdelijk afstand doen van zware rijbewijscategorieën

Chauffeurs die geen keuring willen ondergaan, kunnen tijdelijk afstand doen van hun zware rijbewijscategorieën (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E). Wanneer iemand geen keuring ondergaat, worden alleen de lichtere categorieën op het rijbewijs getoond. Als de chauffeur weer gebruik wil maken van de zware categorieën kan hij of zij zich alsnog laten keuren en een nieuw rijbewijs aanvragen.